អ្នកឆុងកាហ្វេ (Cafe Attendant)


Job Description:

 • ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដោយរួសរាយរាក់ទាក់
 • អញ្ជើញភ្ញៀវចូលតុ
 • រៀបចំបំរើភេសជ្ជៈជូនភ្ញៀវ ដូចជាឆុងកាហ្វ រឺតែជាដើម
 • យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតំរូវរបស់ភ្ញៀវ និងផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដោយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • សម្អាត និងរក្សាអនាម័យទីកន្លែងបំពេញតួនាទីអោយបានស្អាតជានិច្ច
 • ធ្វើតាមការណែនាំផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រធានផ្នែក

Job Requirement:

 • ត្រូវចេះនិយាយភាសាចិនបានខ្លះៗ
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទទួលនាំភ្ញៀវ
 • ត្រូវមានការររៀបចំស្អាតបាត
 • ចេះគោរពពេវេលា និងតួនាទីការងាររបស់ខ្លួន
 • ជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ និងអត់ធ្មត់ក្នុងការបំពេញការងារ
 • មានអត្តចរឹតស្លូតបូត គោរពអ្នកដទៃ ខិតខំធ្វើការ និងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះតួនាទីការងារ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន
 • មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
Contact Information: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx