អ្នកបើកបរ (Driver)


Job Description:

 • បើកបរដោយគោរពបានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
 • បើកបរជូនដំណើរអតិថិជន ឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ទីកន្លែងដែលបានកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • អ្នកបើកបរត្រូវមានឥរិយាបទសមរម្យចំពោះអតិថិជន
 • ថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • រាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ឬជំនួយការរដ្ឋបាលក្នុងករណីរថយន្តមានបញ្ហា
 • ការងារផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យធ្វើដោយប្រធាន

Job Requirement:

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • ការសិក្សាកំរិតទុតិយភូមិយ៉ាងតិច និងចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • បទពិសោធន៍បើកបររយះពេល ១ឆ្នាំយ៉ាងតិច
 • ស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្បាស់លាស់
 • មានប័ណ្ណបើកបរតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសារធារណៈនិងដឹកជញ្ជូន
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • មានទំនុកចិត្ត គោរពពេលវេលា មានអត្តចរឹតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ គោរពអ្នកដទែ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន

** ** បេក្ខជនជាប់ជម្រើសនឹងត្រូវបានអញ្ជើញសម្រាប់ការសំភាសន៍។
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើពាក្យសុំការងារ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់

Contact Information: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx