អ្នកបើកឡាន (Driver)

Job Responsibilities:

 • បើកបរដោយគោរពបានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏
 • បើកបរជូនដំណើរអតិថិជន ឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ទីកន្លែងដែលបានកំណត់ដោយប្រធាន​ផ្នែក
 • អ្នកបើកបរត្រូវមានឥរិយាបទសមរម្យចំពោះអតិថិជន
 • ថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • រាយការណ៍ជូនប្រធាន​ផ្នែក ឬជំនួយការរដ្ឋបាលក្នុងករណីរថយន្តមានបញ្ហា
 • និង​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​កំណត់​ដោយ​ប្រធាន​ផ្នែក​។

Job Requirements:

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • ការសិក្សាកំរិតទុតិយភូមិយ៉ាងតិច និងចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • បទពិសោធន៍បើកបររយះពេល ១ឆ្នាំយ៉ាងតិច
 • ស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្បាស់លាស់
 • មានប័ណ្ណបើកបរតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសារធារណៈនិងដឹកជញ្ជូន
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • មានទំនុកចិត្ត គោរពពេលវេលា មានអត្តចរឹតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ គោរពអ្នកដទែ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន។

How to apply:

Interested candidates should send CV with three professional referees, a recent photograph and cover letter with copies of relevant certificates to Naki Head Office or hr@nakigroup.com. Shortlisted candidates will be notified and contacted for interview.

Contact Person: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx