អ្នកបោកគក់ (Laundry Attendant)


Job Responsibilities:

 • បែងចែកខោអាវ កន្សែងប្រលាក់ ហើយរាប់ចំនួនអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងត្រូលីមុនយកទៅបោកគក់
 • ត្រួតពិនិត្យមើលការដាច់រហែក ប្រលាក់ និងពណ៌ របស់ខោអាវរឺកន្សែងអោយបានម៉ត់ មុនពេលយកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុក
 • បោកសំងួត ហាល អ៊ុត និងបត់ទុកនូវខោអាវ កន្សែងអោយបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ
 • បិតស្លាកសំគាល់ដើម្បីងាយស្រួលសំរាប់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកក្នុងការប្រើប្រាស់
 • រាប់ និងកត់ទុកអោយបានត្រឹមត្រូវនូវចំនួនខោអាវ រឺកន្សែងបោកប្រចាំថ្ងៃ និងរាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែក
 • និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក។

Job Requirement:

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបោកគក់
 • អាចធ្វើការងារជាក្រុម
 • ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • មានអត្តចរឹតស្លូតបូត គោរពអ្នកដទៃ ខិតខំធ្វើការ និងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះតួនាទីការងារ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន។
Contact Information: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx