អ្នករៀបបន្ទប់ (Room Attendant)


Job Responsibilities:

 • សំអាតកន្លែងទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់ដេក បន្ទប់ទឹក និងគ្រឿងសង្ហាររឹមផ្សេងៗ
 • សំអាតបន្ទប់តាមចំនួនកំនត់ដែលថ្នាក់លើបានដាក់អោយ
 • ប្រមូលសំរាមដាក់ក្នុងស្បោងសំរាម
 • កន្សែងប្រលាក់ដាក់ក្នុងស្បោងរទេះតាមលំដាប់លំដោយ
 • មានសំភារះប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់មុនចេញសំអាត
 • មកធ្វើការទៀងទាត់ពេវេលា និងកត់ម៉ោងចេញចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ
 • រាយការណ៍ដល់ប្រធានផ្នែក នូវរាល់ការខូតខាត បាត់បង់ និងបាក់បែក ក្នុងបន្ទប់
 • រាយការណ៍ដល់ប្រធានផ្នែក ពេលប្រទះឃើញរបស់បាត់
 • និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក។

Job Requirement:

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • មានបទពិសោធន៍ខាងរៀបបន្ទប់
 • អាចធ្វើការងារជាក្រុម
 • ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • មានអត្តចរឹតស្លូតបូត គោរពអ្នកដទៃ ខិតខំធ្វើការ និងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះតួនាទីការងារ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន។
Contact Information: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx