ផ្នែកឆុងកាហ្វេ (Cafe Attendant)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖

 • ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដោយរួសរាយរាក់ទាក់
 • អញ្ជើញភ្ញៀវចូលតុ
 • រៀបចំភេសជ្ជៈ និងអាហារជូនភ្ញៀវ
 • យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតំរូវរបស់ភ្ញៀវ និងផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដោយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • សម្អាត និងរក្សាអនាម័យទីកន្លែងបំពេញតួនាទីអោយបានស្អាតជានិច្ច
 • បំពេញតួនាទីការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់
 • ធ្វើតាមការណែនាំផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រធានផ្នែក

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • ការសិក្សាកំរិតទុតិយភូមិយ៉ាងតិច
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន

អត្ថប្រយោជន៍ការងាររួមមានដូចជា ៖

 • ប្រាក់ខែសមរម្យ
 • ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ
 • ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ(១៨ថ្ងៃ)
 • ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ និងការឈប់សម្រាកផ្សេងៗទៀត
 • ធានារ៉ាប់រង (សុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ការងារ)
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារ
 • ការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

How to apply:

Interested candidates should send CV with three professional referees, a recent photograph and cover letter with copies of relevant certificates to Naki Head Office or hr@nakigroup.com. Shortlisted candidates will be notified and contacted for interview.

Contact Person: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx