អ្នករៀបបន្ទប់ (Room Attendant)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖

 • សំអាតកន្លែងទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់ដេក បន្ទប់ទឹក និងគ្រឿងសង្ហាររឹមផ្សេងៗ
 • សំអាតបន្ទប់តាមចំនួនកំនត់ដែលថ្នាក់លើបានដាក់អោយ
 • ប្រមូលសំរាមដាក់ក្នុងស្បោងសំរាម
 • កន្សែងប្រលាក់ដាក់ក្នុងស្បោងរទេះតាមលំដាប់លំដោយ
 • មានសំភារះប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់មុនចេញសំអាត
 • មកធ្វើការទៀងទាត់ពេវេលា និងកត់ម៉ោងចេញចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ
 • រាយការណ៍ដល់ប្រធានផ្នែក នូវរាល់ការខូតខាត បាត់បង់ និងបាក់បែក ក្នុងបន្ទប់
 • រាយការណ៍ដល់ប្រធានផ្នែក ពេលប្រទះឃើញរបស់បាត់
 • និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក។

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំទ្បើង
 • មានបទពិសោធន៍ខាងរៀបបន្ទប់
 • អាចធ្វើការងារជាក្រុម
 • ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • មានអត្តចរឹតស្លូតបូត គោរពអ្នកដទៃ ខិតខំធ្វើការ និងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះតួនាទីការងារ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ទំនាក់ទំនងល្អ ភាពអត់ធ្មត់
 • អាចធ្វើការបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់ការងារក្រុមហ៊ុន។

អត្ថប្រយោជន៍ការងាររួមមានដូចជា ៖

 • ប្រាក់ខែសមរម្យ
 • ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ
 • ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ(១៨ថ្ងៃ)
 • ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ និងការឈប់សម្រាកផ្សេងៗទៀត
 • ធានារ៉ាប់រង (សុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ការងារ)
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារ
 • ការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

How to apply:

Interested candidates should send CV with three professional referees, a recent photograph and cover letter with copies of relevant certificates to Naki Head Office or hr@nakigroup.com. Shortlisted candidates will be notified and contacted for interview.

Contact Person: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx